برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (4286 مشاهده)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (4233 مشاهده)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (4182 مشاهده)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (4141 مشاهده)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (4049 مشاهده)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (3634 مشاهده)
شریعت - شهر اسلامی (3554 مشاهده)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (3330 مشاهده)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (3329 مشاهده)
فتوت‌نامه معماری (2990 مشاهده)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (2988 مشاهده)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (2791 مشاهده)
معماری در نقاشی مکتب هرات (2579 مشاهده)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (2416 مشاهده)
مقایسه‏ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‏ نگر پیش و پس از دوره‏ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‏‏(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‏ سالینگروس‏‏(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (2355 مشاهده)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (2251 مشاهده)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (2174 مشاهده)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (2171 مشاهده)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (1080 مشاهده)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (1003 مشاهده)
نظریۀ معماریِ اسلامی یا نظریۀ اسلامیِ معماری: نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر (943 مشاهده)
ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق ‌پذیری عدالت اسلامی (913 مشاهده)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (881 مشاهده)
ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ارشد رشتۀ معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (869 مشاهده)
بررسی تطبیقی رفتار حرارتی پوستۀ خارجی مساجد سنّتی و معاصر در شهر تبریز (821 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (5228 دریافت)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (5192 دریافت)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (4464 دریافت)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (4009 دریافت)
معماری در نقاشی مکتب هرات (2590 دریافت)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (2458 دریافت)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (2340 دریافت)
شریعت - شهر اسلامی (2195 دریافت)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (2091 دریافت)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (1854 دریافت)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (1814 دریافت)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (1624 دریافت)
مقایسه‏ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‏ نگر پیش و پس از دوره‏ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‏‏(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‏ سالینگروس‏‏(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (1515 دریافت)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (1297 دریافت)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (1053 دریافت)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (945 دریافت)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (839 دریافت)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (673 دریافت)
فتوت‌نامه معماری (608 دریافت)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (593 دریافت)
نظریۀ معماریِ اسلامی یا نظریۀ اسلامیِ معماری: نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر (531 دریافت)
تحلیل تأثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتیبه‌های مسجد کبود تبریز (516 دریافت)
ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق ‌پذیری عدالت اسلامی (497 دریافت)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (493 دریافت)
تحلیلی بر پارامترهای گونه بندی مساجد تاریخی شهر تبریز (388 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 7157 بازدید)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 6769 بازدید)
شیوه نامه ( 6510 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5080 بازدید)
تماس با نشریه ( 4726 بازدید)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 4697 بازدید)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 1740 بازدید)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 1581 بازدید)
خوش آمدید ( 910 بازدید)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 591 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 668 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 625 چاپ)
شیوه نامه ( 615 چاپ)
تماس با نشریه ( 560 چاپ)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 550 چاپ)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 526 چاپ)
خوش آمدید ( 508 چاپ)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 167 چاپ)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 159 چاپ)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 72 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb