نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی- اطلاعات تماس
تماس با نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس پستی :‏تبریز، میدان ساعت، خیابان مقصودیه، خیابان مصلی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ‏اسلامی تبریز

تلفن :‏‏041-35541813

نشانی الکترونیک :

firooze.islam@gmail.com

firooze.islam@tabriziau.ac.ir

مسئولان امور اجرایی :‏ مهندس حمزه پیربابایی- مهندس زهرا علی‌نام

نشانی مطلب در وبگاه نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی:
http://ciau-tabriziau.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب