نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی- درباره نشریه
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
«فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی» نشریه علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ‏اسلامی تبریز، درصدد است تا زمینه‌ای مناسب برای بسط و نشر پژوهش‌هایی در راستای فرهنگ و بینش ‏اسلامی–ایرانی در زمینه معماری، شهرسازی و رشته های وابسته به آن فراهم آورد.‏ افق علمی نشریه، انتشار نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران با رویکرد میان رشته ای؛ در حوزه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی است.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی:
http://ciau-tabriziau.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب